ปรับปรุง “บ้านเก่า” เพื่อใช้เป็น “ศูนย์ข้อมูลบ้านไม่บาน”

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน” ผมมีความเชื่อเสมอว่า “บ้าน” คือ “หน่วยที่เล็กที่สุด” ในสังคมครับ ถ้าเราสามารถทำให้ “หน่วยที่เล็กที่สุด” นี้ดีได้แล้ว เราก็จะมีบ้าน,หมู่บ้าน, ชุมชน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ตลอดไปจนถึงประเทศที่สวยงามน่าอยู่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ จะว่าไปแล้ว “คนรักบ้าน” เผลอแผล็บเดียวก็ย่างเข้าสู่ปีที่ 8 แล้วครับ ที่ผมได้ทำหน้าที่ทาง “จริยธรรม” เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะผมเชื่อว่าหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจาก อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องใช้ไม้สอย, ยารักษาโรค ก็คือ “บ้าน” ดังนั้นผมจึงพยายามเอาความรู้เรื่อง “บ้าน” ที่ “พอเพียง งามง่าย และเป็นทั้งที่รักและที่พัก” มาเผยแพร่แก่แฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน” ครับ จากสถิติที่ผมรวบรวมไว้น่าชื่นใจครับ มีผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ยอดฮิตของ “คนรักบ้าน” www.homeloverthai.com ประมาณปีละกว่า 9 แสนคนครับ ในบางปีมีแฟน…

Details

“เรือนคุ้มภัย” ขวัญใจคน “ไทย” ชายแดน (2)

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บาน ก็เป็นสาระน่ารู้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมได้นำเสนอรูปแบบ “บ้านไม่บาน” ในรูปแบบ “เรือนคุ้มภัย” ขวัญใจคน “ไทย” ชายแดน เพราะสำหรับผมแล้วเชื่อว่าความขัดแย้งตามแนวตะเข็บชายแดนก็คงไม่สามารถหาบทสรุปที่ลงตัวที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ในเร็ววัน เพราะหากพิจารณาลึก ๆ ลงไปถึงประเด็นของความขัดแย้งบน “พื้นที่ทับซ้อน” 4.6 ตารางกิโลเมตร แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งที่เก่าเก็บ หมกเม็ดกันมายาวนานกว่า 40 ปี โดยมีการละเลยแบบ “แกล้งลืม” กันมาหลายรัฐบาล ท่ามกลางประเด็นความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง “ไทย” ในปัจจุบัน จึงมีความพยายามที่จะดึงเอาการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาสู่เวทีการเมืองภายในประเทศ (ซึ่งอันตรายมากครับ)เป็นผลให้ประเด็นการเสียดินแดนบนพื้นที่ทับซ้อนถูกปัดฝุ่นขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อใช้เป็น “ชนวน” และใช้เป็น “เครื่องมือต่อรอง” ทางการเมือง ดังที่ผมกล่าวมาแล้วครับว่า รัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างก็ละเลยที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง อีกทั้งยังขาด “เอกภาพ” ส่งผลให้นโยบายและท่าทีของ “รัฐบาล” เกี่ยวกับ “พื้นที่พิพาท” มีความคลุมเครืออย่าง “ไร้ทิศทาง” ที่ชัดเจน ก็เลยส่งผลให้ “กองทัพ” มีจุดยืนเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนที่ไม่ชัดเจนเช่นกัน หากจะพูดถึงความสัมพันธ์ของ “ไทย” และ “เขมร” นั้นคงต้องทำใจยอมรับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่กับเขาและเขาก็ต้องอยู่กับเรา หากศึกษาย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันมายาวนานก่อนยุค…

Details

“เรือนคุ้มภัย” ขวัญใจคน “ไทย” ชายแดน

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน” เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ตรึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่าง “ไทย” กับ “เขมร” ดังนั้นสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอ “บ้านไม่บาน“ อันเป็น “ทั้งที่รักและที่พัก” อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าจะเป็นอีกหนึ่ง “ทางเลือกอันเป็นทางรอด” ของบรรดา “คนรักบ้าน“ ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ที่ประกอบไปด้วยบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ ลูกเด็กเล็กแดง รวมไปถึง พระสงฆ์องค์เจ้า, ครู, ทหาร, ตำรวจ, อส. ฯลฯ ซึ่งคนเหล่านี้ต่างประสบชะตากรรมจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น บริเวณชายแดนที่ติดกับ “กัมพุชประเทศ” ถ้าหาก “ชาวคนรักบ้าน” ลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีอายุนับพันปีล่วงแล้ว “เขมร“กับ “ไทย” ไม่ใช่ประเทศอื่นไกลครับ ในบางอารมณ์จะนับเป็น “บ้านพี่เมืองน้อง” ก็ยังพอนับกันได้ แม้แต่ภาษา “เขมร” บางคำก็ยังมีความคล้ายคลึงกับ “ไทย“ กัน เช่นคำว่า “เพลิง” ที่แปลว่า “ไฟ” จะว่ากันไปแล้วทั้งภาษา “ไทย” และ “เขมร” ก็เป็นภาษาที่มี “รากศัพท์” มาจากที่เดียวกันครับ ในยุคที่อาณาจักร…

Details

“อารามโม” ไม่บานที่ “บางคนที” (2)

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน” ก็เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบกันไปทั่วประเทศกับการนำเสนอแนวคิด “อารามโม” ไม่บาน เมื่อสัปดาห์ก่อนที่จะทำการสร้างขึ้นที่บริเวณริมคลองตำบล “กระดังงา” อำเภอ “บางคนที” จังหวัด “สมุทรสงคราม” เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและฟื้นฟูศีลธรรมจริยธรรมที่กำลังเสื่อมโทรมลงให้กลับคืนดีดังเดิม จะว่าไปแล้วศาสนาทุกศาสนาไม่ได้เสื่อมและไม่มีวันเสื่อมหรอกครับ แต่บรรดาผู้คนที่นับถือศาสนานั่นแหละครับที่เสื่อม ในฐานะ “หัวขบวน” ของชาว “คนรักบ้าน” สิ่งไหนที่ผมสามารถช่วยได้ก็จะช่วยทะนุบำรุงศาสนาอย่างเต็มกำลังความรู้และความสามารถโดยไม่เบียดเบียนทั้งตัวผมเองและผู้อื่นครับ พอแนวคิด “อารามโม” ไม่บาน ได้เผยแพร่ออกไปก็มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั่วทุกสารทิศ หลายท่านก็คงสงสัยถึงคำว่า “อารามโม” นั้นหมายความว่าอะไร ซึ่งหากแปลตามรากศัพท์แล้ว “อารามโม” นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษา “บาลี”โบราณตั้งแต่ครั้งพุทธกาล 2,500 ปีล่วงแล้ว ซึ่งสามารถแปลได้ว่า “สถานที่รื่นรมย์ของผู้ที่เป็นบัณฑิต” ซึ่งหมายถึง ว่าเป็น “สถานที่ของผู้มีปัญญาที่จะอยู่รวมกัน อย่างสุข สงบ สันติ” โดย “รู้รักษ์สามัคคี” ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ก็มีผู้รู้ได้บอกกับผมว่าในสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีคำว่า “วัด” หรอกครับ มีแต่คำว่า “อาราม” , “อาราโม” หรือ “อารามโม” จากการวิเคราะห์ของผมเชื่อว่า…

Details

“อารามโม” ไม่บานที่ “บางคนที”

สวัสดีครับแฟน ๆ “ชาวคนรักบ้าน” ก่อนอื่นต้องขออวยพรปีใหม่สำหรับ “ชาวคนรักบ้าน“ที่เป็นคนไทยเชื้อสาย “จีน” “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” กันไปทุก ๆ ท่าน ขอให้มั่งมีศรีสุข รวย ๆๆๆ เฮง ๆๆ ๆ ไม่เจ็บไม่จนกันไปตลอดปีครับ จะว่าไปแล้วผมก็มีเชื้อสาย “จีน” อยู่มิใช่น้อย เพราะ “ก๋ง” นั่งเรือสำเภามาจาก “เมืองจีน” ครับ แล้วมาตั้งรกรากกับ “คุณย่า” ที่ “บางแพ” เมือง “ราชบุรี” และฝ่ายยายก็มีเชื้อสายเป็นผู้ดีเก่าเมือง “อุบลราชธานี” ก็เลยมีความภูมิใจที่เป็น “คนไทย” ประเภท “จปล.” (เจ๊กปนลาว) ก็เลยเป็นผลให้ใครมีเทศกาลงานใดก็พลอยสนุกสนานรื่นเริงไปกับเขาอย่างกลมกลืน จะว่าไปแล้วจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่ผมพอรู้ “ไทย” กับ “จีน” ไม่สามารถแยกกันได้ครับ นักประวัติศาสตร์บางท่านก็อ้างว่าชนชาติ “ไทย”หรือ “ไท” หรือ “ไตย” นั้นอพยพย้ายถิ่นมาจากดินแดน “จีน” แถบเทือกเขา “อันไตย” เพราะความเป็นชนชาติที่รักสงบและไม่ชอบให้ใครมาบังคับอยู่ภายใต้กฎระเบียบ…

Details

“เริงเรย์” สไตล์ “บูทิค”ที่ “บางสิบหมื่น” (2)

สวัสดีครับแฟน ๆ “ชาวคนรักบ้าน” ก็มาว่ากันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในสาระน่ารู้เกี่ยวกับ “บ้านคนเมือง” หรือ “อพาร์ตเม้นท์” ในสไตล์ “บูทิค” ที่ “บางสิบหมื่น” หรือ “บางแสน” แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอระบายความที่อัดอั้นตันใจที่โชคดีได้เกิดมาในแผ่นดินไทยในยุคที่ชาวไทย “ไม่รู้รักษ์สามัคคี” อีกทั้งยังเป็นยุคที่ “ข้าวยากหมากน้ำมันแพง” (ทั้งน้ำมันปาล์ม,น้ำตาล และไข่ไก่ต่างพร้อมใจกันขึ้นราคาในช่วงนี้) เป็นช่วงเวลาที่คนไทยต้องอดทนอดกลั้นและอดออมครับ อย่างน้อยสองปีนี้นับจากนี้ตั้งแต่ปี “กระต่ายทอง” ข้ามไปปี “งูเก็งกองเล็ก” จนถึงปี “งูเก็งกองใหญ่” ในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งสภาวะเศรษฐกิจ, สังคมและการเมืองดูเหมือนว่าจะอยู่เหนือการคาดเดาไม่มีอะไรแน่นอน ดังนั้นหากคิดจะทำกิจการงานใดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็จงอย่า “มั่นใจเต็มร้อย” หรือปิดหูปิดตาไม่รับฟังความคิดเห็นของใครเป็นประเภท “น้ำเต็มแก้ว” เป็นอันขาด อีกทั้งยังจำเป็นต้อง “เปิดทางถอย” เอาไว้เสมอและในปี “เถาะ” นี้ควรที่จะต้องทำตัวเป็น “กระต่ายตื่นตูม” ที่ต้องหมั่น “เหลียวหลังแลหน้า” เตรียมพร้อมกับสิ่งที่ไม่ได้คาดเดา “ห้ามประมาทเป็นเด็ดขาด” ครับ เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ของเดือน “มกรา” ในปี “กระต่ายทอง” บรรดาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างต่างก็ปรับตัวขึ้นราคาโดยเฉพาะ “เหล็กเส้น” และ “ปูนซีเมนต์” ที่ได้ปรับราคาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ก็เดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้าครับ ผมจึงใคร่ขอกราบวิงวอนหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้โปรดใส่ใจ…

Details

“เริงเรย์” สไตล์ “บูทิค”ที่ “บางสิบหมื่น” (1)

สวัสดีครับแฟน ๆ “ชาวคนรักบ้าน” ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณบรรดาแฟน ๆ ทั่วประเทศที่ได้ให้ความสนใจ “บ้านมวลชนไม่บาน” ในชุด “เรือนขวัญจิตต์” ที่ผมตั้งใจจะทำการเผยแพร่ในปี “กระต่ายทอง“นี้ครับ ผมเชื่อว่าไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอีก “หนึ่งทางเลือก (อันเป็นทางรอด)” ของ “ชาวบ้านไม่บาน” นับหมื่นครอบครัวที่กำลังคิดที่จะมีบ้านหรือคิดที่จะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านก็คงจะสมหวังกันคราวนี้ครับ เพราะ “เรือนขวัญจิตต์” ของผมนี้มีราคาประหยัดมากครับ (ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเริ่มต้นเพียงสองแสนบาทบวกบวก) นอกจากนั้นผมได้มีโอกาสพูดคุยกับบรรดาผู้จัดการธนาคารและสถาบันการเงินหลายต่อหลายแห่ง ก็ยินดีให้ความสนับสนุนโดยการให้เงินกู้ระยะยาวแก่บรรดาผู้มีรายได้น้อย (โดยสามารถผ่อนสบาย ๆ เพียงแค่ 1,800++ บาทต่อเดือนเท่านั้นครับ) จะเห็นได้ว่าหากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกัน การที่ชาวคนรักบ้านจะมีบ้านที่ “พอเพียง งามง่าย เป็นทั้งที่รักและที่พัก” สักหลังนับแต่นี้ไปก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลเกินเอื้อมครับ ยิ่งถ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะสามารถมีบ้านได้อย่างแน่นอน และเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมมั่นใจว่าที่ผมคิดผมฝันเอาไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลเกินตัวเลยครับ เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมได้นำร่องโดยมีการทดลองสร้างจริงขึ้นมาหลายหลังในหลายพื้นที่ อีกทั้งผมยังได้มีการติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินถึงความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนให้บรรดา “ชาวคนรักบ้าน” สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ เป็นผลให้ปัจจัยต่าง ๆ ก็ดูจะมีความพร้อมมากขึ้นทุกที เฝ้าเพียงแต่รอเวลาเหมาะสมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปทั่วประเทศเท่านั้นครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจครับที่แฟน ๆ ชาวคนรักบ้านในหลาย ๆ ต่อหลายจังหวัดได้ติดต่อกันเข้ามาขอเป็น “ศูนย์เผยแพร่ความรู้” เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบและกรรมวิธีในการก่อสร้าง “บ้านมวลชนไม่บาน” ในชุด “เรือนขวัญจิตต์” ก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ…

Details

“เรือนขวัญจิตต์” ของขวัญ “ปีกระต่ายทอง” แด่ “ชาวคนรักบ้าน” (3)

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน สำหรับผมแล้ว “ปีเถาะ” นี้ถือได้ว่าเป็นปี “กระต่ายทอง” ของผมครับ เพราะนอกจากจะเป็น “ปีมหามงคล” ที่ “พ่อหลวง” ทรงมีพระประสูติกาลแล้ว ยังเป็นปีที่ผมได้ตั้งใจแน่วแน่ว่า “ปีเถาะ” นี้แหละครับจะทำการเผยแพร่ บ้านมวลชนไม่บาน ในชุด “เรือนขวัญจิตต์” อย่างจริงจัง เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก (อันอาจจะเป็นทางรอด) ของการก่อสร้างบ้านเรือนของ “ชาวคนรักบ้าน” ทั่วประเทศในอนาคต จะว่าไปแล้ว “บ้านมวลชนไม่บาน” ในชุด “เรือนขวัญจิตต์” นี้มีความหมายกับผมมากครับ เพราะประการแรก คือผมถือว่าเป็นการทำหน้าที่ทาง “จริยธรรม” ของผมในฐานะที่นอกจากจะทำหน้าที่เป็นสถาปนิก,นักวางผัง, นักวิชาการแล้ว ยังเป็นครูบาอาจารย์สอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และยังเป็นการ “ทำคุณบูชาคุณแม่” ผม คือ “แพทย์หญิงขวัญจิตต์” ที่ท่านได้ละสังขารไปเมื่อปีที่แล้วครับ ประการที่สองคือผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวคนรักบ้านทั่วประเทศ เพราะมีราคาค่าก่อสร้างที่ประหยัดมากครับ (ประมาณสองแสนกว่าบาท) จึงจัดได้ว่าเป็น “บ้านมวลชนไม่บาน” ที่มี “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด“อย่างแท้จริง ดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่า “บ้านมวลชนไม่บาน” ในชุด “เรือนขวัญจิตต์” นี้เกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุการณ์ “สึนามิ”…

Details

“เรือนขวัญจิตต์” ของขวัญปีใหม่แด่ “ชาวคนรักบ้าน” (2)

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน ก็ขอให้สุข สดชื่นสมหวังไปตลอดปีเถาะนี้ครับ คิดสิ่งไหนขอให้สมความปรารถนา ไม่เจ็บ ไม่จน มีความสุขกับวิถีชีวิตที่ “งามง่าย” และ “พอเพียง” ซึ่งความ “พอเพียง” ขอแต่ละท่านนั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานะภาพทางสังคมครับ เพราะความ “พอเพียง” แท้จริงแล้วคือ ความ “สมดุล” ในการใช้ชีวิตนั่นเองครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดถึงของขวัญปีใหม่ที่ผมตั้งใจ และเต็มใจจะมอบให้ชาวคนรักบ้านทั่วประเทศ ซึ่งผมได้ตั้งใจแน่วแน่ว่าปีเถาะปีนี้แหละครับผมจะทำการเผยแพร่ “บ้านมวลชนไม่บาน” ในชุด “เรือนขวัญจิตต์” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก (อันอาจจะเป็นทางรอด) ของการก่อสร้างบ้านเรือนในอนาคต ซึ่งผมได้เรียนให้แฟน ๆ ได้ทราบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่ากระบวนการออกแบบและกระบวนการก่อสร้าง “เรือนขวัญจิตต์” นั้นเป็นผลมาจากคาถา “เยธัมมาฯ” คือ “ธรรมใดเกิดแก่เหตุ” “เหตุ” คือ ครั้งเมื่อเกิดคลื่นยักษ์ “สึนามิ” ทำให้อาคารบ้านเรือนนับหมื่นหลังถูกทำลายลงไปในชั่วพริบตา อีกทั้งยังทำให้คนนับแสนไร้ซึ่งที่พักพิงพึ่งพา จากโศกนาฏกรรมครั้งนั้นผมได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่ของประเทศท่านหนึ่ง โดยท่านได้ให้โจทย์ผมมา 5 ข้อ คือ ข้อ 1 ต้องสร้างได้ง่ายและรวดเร็วคือจะต้องสร้างเสร็จภายใน 1 เดือนกว่าๆ ข้อ…

Details

“เรือนขวัญจิตต์” ของขวัญปีใหม่แด่ “ชาวคนรักบ้าน”

สวัสดีปีใหม่ครับแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน ในช่วงวันหยุดตรุษปีใหม่หลายท่านก็ได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้าน กลับไปเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดปีใหม่ที่บ้าน กลับไปพบหน้ากับคนที่รักที่รอการกลับมาของเราที่บ้าน ในช่วงวันหยุดตรุษปีใหม่สำหรับผมแล้วเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะผมได้มีโอกาสนั่งทบทวนกับสิ่งที่ผมได้ทำมาตลอดปีและวางแผนงานที่จะทำในปีข้างหน้า ซึ่งผมถือว่าทุกคนมี “หน้าที่ทางจริยธรรม” ที่จะต้องทำ ซึ่ง “หน้าที่ทางจริยธรรม” ของแต่ละท่านนั้นก็แตกต่างกันไปครับ ตามกำลังความรู้ความสามารถ บางท่านก็ทำหน้าที่เป็นครู เป็นหมอ เป็นตำรวจ เป็นทหาร ฯลฯ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากทุกคนทำหน้าที่ที่ตัวเองมี “อย่างซื่ออย่างตรง” เต็มความสามารถแล้ว สังคมของ “คนรักบ้าน” โดยรวมจะต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนครับ เปรียบได้กับนิ้วทั้ง 5 นิ้วของมือเราที่แต่ละนิ้วนั้น มีขนาดยาวสั้นไม่เท่ากัน อีกทั้งยังมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถหา “จุดร่วมบนความแตกต่าง” กันประสาน “ประโยชน์และความสุข” อย่าง “เอื้ออาทร” ต่อกัน ต่าง “รู้รักษ์สามัคคี” กัน อีกทั้งยังมี “ความพอเพียง” ในการทำงานแบบ “ประสานประโยชน์” กัน แท้จริงแล้วหากสังคมของ “คนรักบ้าน” สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนแบบนิ้วทั้ง 5 นิ้ว ที่ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งชิงดีชิงเด่นกัน ทำหน้าที่ทางจริยธรรมที่แตกต่างกันอย่างไม่เบียดเบียนสังคมไทยก็คงจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้มิใช่น้อยครับ จะว่าไปแล้วในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีเก่าและสัปดาห์แรกของการขึ้นปีใหม่นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสัปดาห์หนึ่งของผมที่ได้ทำการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ…

Details