อินฟินิตี้เอาท์เลท” สไตล์ “โมเดิร์น” 3-4 แสนบาท++

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน” เมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมได้นำเสนอรูปแบบ “อินฟินิตี้เอาท์เลท” ในสไตล์ “ไทยร่วมสมัย” ก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาแฟน ๆ กันไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีพื้นที่ดินในทำเลที่เหมาะสมติดริมถนนหนทางที่สัญจรไปมา เป็นย่านที่ทำธุรกิจ การค้า สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ก็สามารถทำเป็น “อินฟินิตี้เอาท์เลท” อาจจะเป็นการขายสินค้าประเภท “เฟรนไชส์” หรือสินค้าประเภท “OTOP” อาทิเช่น ของฝาก,ของที่ระลึก,ร้านอาหาร,ร้านกาแฟ,ร้านขนม ตลอดจนการให้บริการกับชุมชนในด้านต่าง ๆ เพราะโดยแนวคิดพื้นฐานของผมแล้วอยากให้เป็นศูนย์การค้าขนาดย่อมเป็น “ช๊อปปิ้งมอล์ล” ประเภท “เอาท์เลท” ที่สามารถสร้างได้รวดเร็วมีราคาประหยัด อีกทั้งยังต้องมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม นอกจากนั้นยังต้องมีความแข็งแรง ทนทานทางด้านวิศวกรรม และจุดเด่นที่สำคัญ คือ ต้องสามารถขยับขยายเคลื่อนย้ายได้โดยไม่เสียหาย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้แหละครับ ผมก็เลยพัฒนารูปแบบมาเป็น “อินฟินิตี้เอาท์เลท” ที่สามารถสร้างได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน สามารถที่จะขยับขยายได้ ดัดแปลงได้ รวมทั้งเมื่อจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดินดังกล่าวเพื่อทำกิจการงานอื่นใดก็สามารถขยับขยายย้ายไปที่อื่นได้     เมื่อผมได้เผยแพร่แนวคิดดังกล่าวออกไปก็มีแฟน ๆ จากทั่วประเทศที่สนใจอยากเป็นเจ้าของกิจการแบบ “ช๊อปปิ้งมอล์ล” ในรูปแบบ “เอาท์เลท” ก็ติดต่อกันเข้ามาหลายท่าน ทั้งจากเชียงใหม่,เขาใหญ่,ระยอง,จันทบุรี,กระบี่ ไปจนถึงเกาะช้าง ฯลฯ…

Details

ความแตกแยกที่ฝังลึกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ทับซ้อน

ความแตกแยกที่ฝังลึกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ทับซ้อน (อันเป็นผลมาจากต้นทางของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกครอบงำ) (1)                 ความแตกแยกของสังคมไทยในปัจจุบันที่ฝังรากลึกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ทับซ้อนที่ยิ่งนานก็ยิ่งฝังแน่น ยิ่งนานวันก็ยิ่งคมชัดลึก ยิ่งนานวันก็ยิ่งก่อให้เกิดความแตกแยก ยิ่งมีความขัดแย้งมากเท่าไร สังคมไทยก็ยิ่งจะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกันมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ผมขอยกตัวอย่างประเทศอินเดียที่มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ ทางความเชื่อ ทางศาสนา ทางศิลปวัฒนธรรม รวมไปจนถึงภาษาท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันนับร้อยภาษาบนดินแดนอันกว้างใหญ่แห่งชมพูทวีป แต่ชาวอินเดียก็ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบและสันติได้บนความแตกต่างนี้อย่างมีเอกภาพ โดยมีภาพรวมที่ไม่แตกแยก ถึงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างของคนในสังคม เปรียบเสมือนลิ้นกับฟัน แต่คนอินเดียก็สามารถแสวงหาทางออกของความขัดแย้งได้เสมอครับ เป็นผลให้ประเทศอินเดียไม่เคยมีข่าวคราวการปฏิวัติ รัฐประหาร รวมทั้งสถาบันนิติบัญญัติและตุลาการก็ต่างสามารถทำหน้าที่ตามครรลองแห่งธรรมเป็นผลให้สามารถเป็นหลักยึดของอินเดียทั้งประเทศ นับตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ ถึงคนอินเดียจะยากดีมีจนเพียงใด แต่อินเดียก็ถือได้ว่าเป็นชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งของโลกครับ มหาเศรษฐีที่รวยติดอันดับต้น ๆ ของโลกก็อยู่ที่อินเดีย “บอลลีวู๊ด” ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ไม่น้อยหน้า “ฮอลลีวู๊ด” ก็อยู่ที่อินเดีย คนที่ฉลาดที่สุดในโลกก็อยู่ที่อินเดีย เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านไอที เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปจนถึงเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ ก็อยู่ที่อินเดีย สังคมไทยน่าจะมาเรียนรู้วิธีที่ชาวอินเดียเผชิญหน้ากับปัญหาและสามารถประคองตัวอยู่ได้ในสภาพสังคมที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกและในขณะเดียวกันก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติที่มีอารยะธรรมเก่าแก่ที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก ในส่วนตัวของผมคิดว่าการที่สังคมไทยจะหาทางออกของปัญหาแบบรวดเร็วทันใจฉับไวแบบหาคนผิด คนถูกโดยแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายและมุ่งที่จะหาทางออกของความขัดแย้งให้ได้ภายในวันนี้ พรุ่งนี้ หากคิดได้เพียงแค่นี้สังคมไทยก็รังแต่จะพังกันทุกฝ่าย ไม่มีใครชนะหรอกครับคนไทยทุกคนล้วนแต่พ่ายแพ้ครับ รวมไปถึงการประกาศตัวว่าเป็นการเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย และเป็นครั้งสุดท้ายจริง ๆ ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วไม่มีสุดท้ายและครั้งสุดท้ายของสุดท้ายหรอกครับ เพราะสังคมไทยกำลังก้าวเดินไปข้างหน้าเคลื่อนตัวไปตามวิถีทางและกระแสของการวิวัฒนาการทางการเมืองอันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญหากพยายามมองในเชิงบวกแล้วก็ต้องคิดเสียว่าปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนกับเราก่อกองไฟจะห้ามไม่ให้มีควันนั้นก็เป็นเรื่องผิดธรรมชาติ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนถ่ายจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นวิวัฒนาการทางการเมืองไทยที่นำเราไปสู่การเมืองในรูปแบบใหม่ อยู่ที่ว่าเราจะฝ่าวิกฤติทางสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่อย่างบอบช้ำให้น้อยที่สุดไปได้อย่างไรและจะสามารถฝ่าทางตัน โดยพยายามแสวงหาทางออกแบบประนีประนอมรอมชอมที่ทุกฝ่ายยอมรับได้อย่างไร…

Details

อินฟินิตี้เอาท์เลท” 8 หลัง 3 ล้านบาท++

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน” สำหรับในสัปดาห์นี้ผมขอนำเสนออีกหนึ่งรูปแบบในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะของการรวมกลุ่มกันของบรรดากิจการร้านค้าขนาดเล็กที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ,ร้านไอศกรีม,ร้านขายของที่ระลึกประเภท “OTOP“, ร้านค้าประเภท “เฟรนไชส์” ตลอดจนร้านค้าประเภทสะดวกซื้อ ฯลฯ ซึ่งผมจะเรียกว่า “อินฟินิตี้เอาท์เลท” ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพียง 3 ล้านบาท++ ซึ่งใน “เอาท์เลท” ของผมนี้จะประกอบไปด้วยอาคาร 8 หลัง ที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยสวน โดยได้มีการออกแบบวางผังบริเวณอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยผมมีความฝันว่า “อินฟินิตี้เอาท์เลท” จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการประเภท SMEs ขนาดเล็ก ที่กระจายตัวออกไปตามชุมชนต่าง ๆ เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กัน อีกทั้งยังตั้งใจไว้ว่า ในยามค่ำคืนก็จะประดับประดาด้วยโคมไฟให้สว่างไสว สะอาด สวยงาม และปลอดภัย     จะว่าไปแล้วการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท “อินฟินิตี้เอาท์เลท” ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประเภทร้านค้า 8 หลัง ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 3 ล้านบาท ++ ก็เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในพัฒนาการของ “อินฟินิตี้อินท์” ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประเภทโรงแรมในสไตล์รีสอร์ท 8 หลัง ที่ใช้งบประมาณ 3…

Details

“ของขวัญ”ที่ “คนรักแม่”มอบให้ “แม่”

สวัสดีครับบรรดาท่านผู้อ่านชาว “คนรักบ้าน” ที่เป็น “คนรักแม่” ในช่วงเวลานี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระ “วันแม่แห่งชาติ” ครับ หลายท่านคงมีความสุขสดชื่นเพราะได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยม “แม่” พร้อมกับน้ำหอมน้ำปรุงและพวงมาลัยดอกมะลินำไปกราบแทบเท้า “แม่” ขอขมาลาโทษที่ได้ล่วงเกิน ทำให้ “แม่” ต้องทุกข์ใจหรือไม่ได้ทำหน้าที่ “ลูก” ที่กตัญญูรู้คุณ “แม่” ทั้งยังไม่ได้ดูแลสารทุกข์สุขดิบให้กับ “แม่” ก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะปรับปรุงตัวเสียใหม่ เพื่อเป็น “ลูก” ที่ดี แต่หากคิดว่าทำดีอยู่แล้วก็จะทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นอีกครับ จะว่าไปแล้วสำหรับผมวันที่น่าจะเรียกว่า “วันแม่” อีกวันก็คือ “วันเกิด” ของเรา ๆ ท่าน ๆ นั่นแหละครับ เพราะวันที่เราลืมตาขึ้นมาดูโลก ถือได้ว่า เป็นวันที่ “แม่” เจ็บปวดที่สุด แต่ก็เป็นวันที่ “แม่” ก็มีความสุขมากที่สุดครับ เพราะได้เห็นหน้า”ลูก” ที่ “แม่” ได้ประคบประหงมดูแลอุ้มท้อง “ลูก” ในครรภ์มานานถึง 9 เดือน และนับตั้งแต่วันนั้นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของ “แม่” คือ…

Details

“กางร่ม” ขนาดยักษ์ ให้กับ “ตึกแถว”

แนวคิดของการ “กางร่ม” ขนาดยักษ์ให้กับ “ตึกแถว” ในสไตล์ “ชิโน-โปรตุกีส” ที่ “สิงคโปร์” นั้นน่าสนใจยิ่งครับ ก่อนอื่นคงต้องยอมรับนะครับว่า “สิงคโปร์” ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ปลาย “แหลมมลายู” นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะตั้งอยู่บนจุด “ยุทธศาสตร์” สำคัญ ที่ควบคุมการเดินเรือของช่องแคบ “มะละกา” ทั้งหมด จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม “อังกฤษ” ซึ่งอยู่ไกลอีกซีกโลกหนึ่งจึงหมายมั่นปั้นมือที่จะต้องเป็นเจ้าอาณานิคมของดินแดนแถบนี้ ให้ได้ “สิงคโปร์” มีประวัติที่น่าสนใจครับ พอ “สิงคโปร์” เห็น “มาเลเซีย“ได้รับเอกราชจาก “อังกฤษ” “สิงคโปร์” จึงขอรวมชาติเข้ากับ “มลายู” กลายเป็น สหพันธรัฐ “มลายา” ทันที เพื่อจะได้ไม่เป็น “เมืองขึ้น” ของ “อังกฤษ” แต่ “สิงคโปร์” ก็ไม่พอใจกับ “มาเลเซีย” มากนักเพราะมีการเหยียดชนชาติกัน ทำให้ “พรรคกิจประชาชน” ของ “สิงคโปร์” ประกาศให้ “สิงคโปร์”…

Details

“STAY HUNGRY” + “ STAY FOOLISH”

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน” ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน” ทั่วประเทศที่ให้ความสนใจกับ “อินฟินิตี้อินท์” ซึ่งเป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทในราคาเหลือเชื่อเพียง 3 ล้าน++ อันประกอบด้วยอาคาร 8 หลัง และสามารถสร้างแล้วเสร็จภายใน 3 วัน ++ ซึ่งแท้จริงแล้วในการประกอบและติดตั้งบ้านใช้เวลาเพียง 3 วันก็แล้วเสร็จ ก็นับได้ว่าเป็นอีก “นวัตกรรม” หนึ่งในการก่อสร้าง “บ้านไม่บาน” ราคาประหยัด ทำให้ผมเชื่อว่าจะนำไปสู่ “บ้านมวลชนแสนเก้า ++” ซึ่งจะว่าไปแล้วการพัฒนา “อินฟินิตี้อินท์” ได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่ประเทศอันเป็นที่รักของเราได้ประสบกับภัย “สึนามิ” ซึ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยของผมได้ดำเนินไปภายใต้กรอบทางความคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ ประการที่ 1. ต้องมีราคาประหยัด 2-3 แสนบาท++ ประการที่ 2. ต้องสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว ภาย ในระยะเวลา 3 วัน++ ประการที่…

Details

สัปดาห์แห่งความทรงจำและความประทับใจที่ “วังเลอดิส” และที่ “ทุ่งพระเมรุ” (1)

ตลอดระยะเวลา สัปดาห์ที่ผ่านมานับได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำและความประทับใจของผมที่จะไม่ลืมไปชั่วชีวิต ที่ผมได้มีบุญวาสนามีโอกาสเข้าไปถ่ายทำรายการโทรทัศน์ “คนรักบ้าน”ทางเนชั่นแชนแนลที่ “วังเลอดิส” ซึ่งจะทำการออกอากาศในเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ เวลา 10.00 น. – 11.00 น. และได้มีโอกาสเข้าร่วมในพิธีส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระพี่นางฯที่ “ทุ่งพระเมรุ” ผมรู้สึกตัวเองโชคดีมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด ถึงแม้จะเข้าร่วมในฐานะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่ง แต่ความรู้สึกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นช่างยิ่งใหญ่น่าประทับใจในความรู้สึกของผมเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับสมเด็จพระพี่นางฯ ในทัศนคติของผมแล้ว พระองค์ท่านทรงเปรียบเสมือน สมเด็จฯ ผู้ปิดทองหลังพระและทรงเป็นกำลังสำคัญยิ่งของทั้งสมเด็จย่าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดระยะเวลาที่ทรงพระชนม์ชีพ ผลงานที่พระองค์ท่านได้ทรงไว้นั้น ช่างมากมายยิ่งนัก สังคมไทยเพิ่งจะมารับรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านอย่างจริงจังก็ตอนที่ทรงพระประชวรเมื่อไม่นานมานี้เท่านั้นเอง การทรงงานของพระองค์ท่านจึงเปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง และผมก็เชื่อว่างานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ก็คงไม่มีชนชาติใดในโลกที่เหล่าประชาชนนับล้านจะพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดี น้อมเกล้าร่วมใจกันส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยได้ยิ่งใหญ่เท่ากับพระราชพิธีของพระองค์ท่านในครั้งนี้ครับ นอกจากนั้นในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสเข้าถ่ายทำเพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “คนรักบ้าน” ณ “พระตำหนักเลอดิส” ซึ่งภายหลังจากที่ผมได้ชมเทปที่บันทึกชุดนั้นแล้ว ก็เกิดความรู้สึก ปลื้มปิติ และเหมือนว่าจะเป็นเทปรายการที่ประทับใจที่สุดและรู้สึกดีที่สุด เท่าที่ชีวิตผมได้เคยทำรายการโทรทัศน์มาตลอดระยะเวลาหลายปี ดังนั้นสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า ผมขอเล่าเหตุการณ์และเรื่องราวอันน่าประทับใจให้ได้ ฟังกันพอสังเขปครับ ผมได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายทำรายการที่พระตำหนัก “เลอดิส” คำว่า “ดิส” เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า “สิบ” เพราะตั้งอยู่เลขที่ 10 ในย่านสุขุมวิท เหตุผลสำคัญที่ผมได้ขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำรายการที่พระตำหนักของพระองค์ท่าน…

Details

“คอนโดมิเนียมไม่บาน” ของขวัญปีใหม่แด่คุณครู

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว “อพาร์ตเม้นท์+คอนโดมิเนียมไม่บาน” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา ผมได้รับปากท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ไปบรรยายให้กับสมาชิก “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี” เกือบ 1,000 ท่าน ซึ่งในการบรรยายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้ผมได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท “คอนโดมิเนียมไม่บานราคาประหยัด” เพื่อให้เป็นสวัสดิการแด่สมาชิกสหกรณ์ในราคาที่ย่อมเยาว์กว่าในท้องตลาด ประกอบกับที่ดินกว่า 10 ไร่ แห่งนี้มีที่ตั้งที่ถือว่าเป็น “ทำเลทอง” ที่ดีเยี่ยม ติด “ถนนสุขุมวิท” อยู่ใจกลางชุมชน แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ฯลฯ และการจราจรเข้าถึงที่สะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้มีการคาดกันว่าคอนโดมิเนียม 2 อาคารที่สูง 12 ชั้น ในเฟสแรกประมาณ 300 ยูนิต คงไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะจะว่าไปแล้ว “สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ” มีอยู่เกือบ 10,000 ท่านและคุณครูที่ให้ความสนใจและพอที่จะมีศักยภาพในการที่จะเป็นเจ้าของก็หลายพันท่าน ดังที่ผมเคยเรียนให้ทราบแล้วครับว่า แนวคิดของ “สหกรณ์” นั้นเป็นแนวคิดที่มีความเป็น “ประชาธิปไตย” อย่างยิ่ง ไม่ว่าท่านจะถือหุ้นมากหรือน้อย…

Details

สัปดาห์ที่คนไทยไม่ว่าฝ่ายใดจะรวมใจน้อมเกล้าส่งเสด็จ “นางฟ้า” สู่สวรรคาลัย

ช่วงสัปดาห์นี้นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งมวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่โหมกระหน่ำประดังเข้ามาอย่างรุนแรงในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ,สังคมและการเมือง เป็นผลให้คนไทยรู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าในอนาคตเราจะเดินไปในทิศทางใด เป็นสัปดาห์ที่คนไทยไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหน ฝ่ายไหน พรรคไหน พวกไหน ต้องทบทวนโดยปราศจากมานะทิฐิที่เข้ามาครอบงำ เป็นสัปดาห์ที่คนไทยทุกหมู่เหล่าต้องตั้งสติ เรียกสติและสัมปชัญญะให้กลับคืนมา เป็นสัปดาห์ที่คนไทยต้องไม่ปล่อยกายรวมทั้งปล่อยใจให้หลงใหลได้ปลื้ม ไปกับอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง ไปตามกระแสปลุกระดมมวลชนที่ทำให้คนไทยแบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่าย เป็นก๊กเป็นเหล่ารวมทั้งเกิดอาการสับสนไปชั่วขณะ เป็นสัปดาห์ที่หัวใจคนไทยทั้งชาติต้องหลอมรวม ร้อยใจทั้ง 70 ล้านดวงเข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้ร่วมกันทำการส่งเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ในหลวงทรงเคยรับสั่งว่าเป็น ญาติผู้ใหญ่พระองค์เดียวที่ท่านทรงเหลืออยู่ ส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี เป็นสัปดาห์ที่คนไทยจะได้ประกาศให้คนทั้งโลกได้รับรู้ความเป็นอารยชนที่ได้ตั้งถิ่นฐานอย่างยาวนานในอารยประเทศในดินแดนสุวรรณภูมิที่มีศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเป็น “ของดีที่มีอยู่“ อันเป็น “ทุนทางสังคม“ ที่สะท้อนออกมาในพิธีกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมและงานวิจิตรศิลป์อันทรงคุณค่ามีความงดงามโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของพระเมรุมาศและองค์ประกอบ เป็นความงามที่ทั่วโลกยกย่องในความเป็นไทย ให้โลกได้ชื่นชมในความมีอารยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชนชาวสยาม เป็นสัปดาห์ที่เราต้องเริ่มที่จะทำความดีที่ไม่เบียดเบียน ไม่มุ่งร้ายโจมตีผู้ใดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน เป็นสัปดาห์ที่ กลิ่นธูปเปลวเทียนและแสงไฟที่เจิดจรัสในงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ คงช่วยชี้นำทางสังคมไทยให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่นำคนไทยหลุดพ้นจาก วังวนของความขัดแย้งที่คนไทยทุกหมู่เหล่าต้องมีความอุตสาหะวิริยะอดทนฟันฝ่า ผ่านอุโมงค์แห่งโมหะภูมินี้ไปให้ได้ เป็นสัปดาห์ที่คนไทยต้องสวดมนต์ไหว้วอนขอบารมีพระพี่นางฯ น้อมนำใจคนไทยทั้งประเทศหลวมรวมให้ “รู้รักษ์สามัคคี“ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน            …

Details

“อพาร์ตเม้นท์ + คอนโดมิเนียมไม่บาน” สวัสดิการครูชลบุรี

  สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน” ก็พบกันอีกเช่นเคยครับ สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้มาชื่นชมรูปแบบของ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน” และ “คอนโดมิเนียมไม่บาน” ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและกลมกลืน เพราะในปัจจุบันคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมหลายแห่งก็ถูกปล่อยให้เช่าเป็นอพาร์ตเม้นท์กันครับ ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี” ที่อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอให้กับบรรดาสมาชิก ซึ่งโครงการนี้มีทั้งเป็นที่พักในรูปแบบคอนโดมิเนียม รวมทั้งเป็นอพาร์ตเม้นท์ โดยท่านประธานสหกรณ์ คือ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ มีดำริว่าเนื่องจากครูส่วนใหญ่มีรายได้ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับบุคคลอาชีพอื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสหกรณ์ที่ต้องดูแลสารทุกข์ สุขดิบ เพื่อให้ครูอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าอีกทั้งมีความมั่นคงของอนาคต ก็เลยมาปรึกษาผมถึงความเป็นไปได้ที่จะทำคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นสวัสดิการให้ครูที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ในราคาประหยัด (ที่มีจำนวนสมาชิกกว่า 10,000 คน) จะว่าไปแล้วความคิดของท่านประธานเป็นความคิดที่เป็นมหากุศลเป็นที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากสามารถดำเนินการจนสำเร็จแล้วจะทำให้ครูหลายร้อยครอบครัวมีที่อยู่อาศัยในราคาประหยัด ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่มีทางเดียวที่ทำให้รู้ว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องออกแบบโครงการขึ้นมาเพื่อนำเสนอทั้ง “กระบวนทัศน์” และ “วิสัยทัศน์” ต่อบรรดาสมาชิกในที่ประชุมเพื่อหาฉันทามติ เพราะกิจการสหกรณ์นั้นจำเป็นที่จะต้องกระทำโดยความโปร่งใส อย่างตรงไปตรงมา ก็เลยเป็นที่มาของโครงการ “อพาร์ตเม้นท์ + คอนโดมิเนียมไม่บาน” สวัสดิการครูชลบุรี แห่งนี้แหละครับ     จริงอยู่ในภาพรวมโครงการนี้อาจจะดูใหญ่โตมโหฬารเพราะเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วก็จะมีมูลค่ารวมหลายร้อยล้าน แต่หากพิจารณาโดยเนื้อแท้แล้ว คือ การเดินตาม “ศาสตร์พระราชา” ที่ว่าด้วยความ “พอเพียง”…

Details