“สไตล์ไทยใหม่” (MODERN CONTEMPORARY THAIS STYLE)

อีกไม่นานแล้วนะครับก็จะถึงเวลาของการเปิด “เสรีอาเซียน” ก็จะส่งผลให้ความ “ทันสมัย” ต่าง ๆ ก็จะไหลหลากเข้ามาท่วมทุ่ง “รวงทอง” ของ “ศิลปวัฒนธรรมการกินอยู่” ของบ้านเราอีกระลอก นี่ขนาดยังไม่เปิดพรมแดนอย่างเต็มรูปในช่วงระยะเวลาย้อนหลังเพียงไม่กี่ปี ความ “ทันสมัย” จากทั่วทุกสารทิศก็ไหลทะลักเข้ามาในบ้านเรา เป็นผลให้ “วิถีการกินอยู่” ของคนไทย ที่มี “เอกลักษณ์” เฉพาะตัวแบบไทย อันเป็นมรดกทาง “วัฒนธรรมแบบไทย” ที่ตกทอดกันมาอย่างยาวนานนับร้อยนับพันปีต้องมีอันล่มสลายลง ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่เราไม่สามารถอนุรักษ์,สืบสานและพัฒนาบรรดา “ของดี มีอยู่” ที่เป็นของเราได้ เพราะโลกในอนาคตจะกลายสภาพเป็นโลกของ “วัฒนธรรมเดี่ยว” (MONO CULTURE) ที่คล้ายกันทั้งโลก และในที่สุดก็จะมีภาษาเดียวที่ใช้ทั่วโลก ก็เห็นจะจริงนะครับเพราะในปัจจุบันโลกทั้งใบถูกเชื่อมโยงเรียงร้อยเข้าด้วยกันด้วยภาษา “สากล” คือ ภาษา “เลขฐานสอง” ของระบบ “คอมพิวเตอร์” โดยผ่านเครือข่าย “อินเตอร์เน็ต” เป็นผลให้เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกซีกโลกหนึ่งก็สามารถรับรู้ได้ภายในช่วงเสี้ยววินาที (ก็ทำเอาระบบการสื่อสารแบบเดิม ๆ เช่น “โทรเลข” ที่เคยใช้ในการส่งต่อข่าวสารต้องล้าสมัยและเลิกใช้โดยพลัน) นอกจากนั้น “วัฒนธรรมเดี่ยว” ยัง “ครอบ” คนทั้งโลกให้มีวิถีชีวิตที่คล้ายกัน แต่งตัวคล้ายกันใส่สูทผูกเน็กไท…

Details

“ตอสกานา” หรือ “ทัสคานี”

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน ” สำหรับในสัปดาห์นี้ก็เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบอาคารบ้านเรือนในสไตล์ “ทัสคานี ” ซึ่งแท้จริงแล้ว “ทัสคานี ” (Tuscany) หรือ “ตอสคานา ” ( Toscana) เป็นหนึ่งใน 20 แคว้นของสาธารณรัฐ “อิตาลี ” ซึ่งมี “ฟลอเรนซ์ ” หรือ “ฟีเรนเซ ” ( Firenze) เป็นเมืองหลวงของแคว้นนี้ โดยมีอาณาบริเวณทั้งหมดประมาณ 22,990 ตารางกิโลเมตร และมีบรรดาผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 3.6 ล้านคน สำหรับบรรดาสถาปนิกนักออกแบบแล้ว แคว้น “ทัสกานี” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในทาง ศิลปกรรม ในแขนงต่าง ๆ ของโลก เนื่องจากเป็น “ศูนย์กลาง ” อันเป็นแหล่งกำเนิดของยุค “ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ” หรือยุค “เรอเนซองซ์ ” ซึ่งแคว้นแห่งนี้เองก็ยังที่เป็นที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมือง…

Details

จาก “ตำรา” สู่วิชา “อสังหาฯ” + “บูรณาการ”

“อสังหาฯ” + “บูรณาการ” ของผมนั้นจัดได้ว่าเป็น “วิชาหลัก“ที่ประกอบไปด้วย “วิชาย่อย” อยู่หลายวิชาและ “วิชาย่อย” เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและกลมกลืน ซึ่งบรรดา “วิชาย่อย” ก็จะประกอบไปด้วย วิชา “Feasibility Study” หรือ “การศึกษาความเป็นไปได้” และวิชา“การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม”, “วิศวกรรม”, ” การวางผัง”, “การจัดภูมิทัศน์” ไปจนถึง วิชา “การออกแบบตกแต่งภายใน” ฯลฯ และนอกจากนั้นยังรวมไปถึงวิชา “การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับระบบ+ระเบียบในการก่อสร้าง” ที่มุ่งเน้นไปที่การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด “ประโยชน์สูง” และ “ประหยัดสุด” ไปพร้อมกัน รวมไปถึงวิชา “การบริหารอาคาร” เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ และนอกจากนั้นยังมี “วิชา” ยิบย่อยอีกมากมาย เช่น วิชาที่เกี่ยวกับภาษี,บัญชี ฯลฯ ผมมักจะเรียกวิชาต่าง ๆ เหล่านี้ว่าวิชา “อสังหารฯ” + “บูรณาการ” แต่วิชา “อสังหารฯ” + “บูรณาการ”…

Details

“มิติทั้ง 4” ของ “อสังหา ฯ + บูรณาการ” (II)

จากประสบการณ์ 25 ปี ในฐานะนักวางผังและนักออกแบบสถาปัตยกรรมและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ก็ได้นำผมไปสู่แนวคิดของ “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการ” หรือเป็น “แบบองค์รวม ” คือ การพิจารณาอย่างครอบคลุมไปทุกด้านและทุกมิติไม่ใช่เพียงแต่ด้านใดด้านหนึ่ง มิติใดมิติหนึ่ง จึงเป็นที่มาของแนวคิด “มิติทั้ง 4” ของ “อสังหาฯ + บูรณาการ ” ครับ หากแฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน ” ติดตามการบรรยายทางวิชาการของผมในที่ต่าง ๆ ตลอดจนบทความผมที่ได้ตีพิมพ์ผ่านสื่อต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าผมพยายามทำหน้าที่ “สุนัขเฝ้าบ้าน ” ที่คอยระแวดระวังภัย ทั้งยังย้ำเตือนสติให้หมู่เฮาชาว “คนรักบ้าน ” ให้เตรียมตัว เตรียมใจ รวมทั้งเตรียม “เปิดทางถอย” เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของบ้านเราโดยรวม ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งครับ มิหนำซ้ำการโหมกระหน่ำของกระแส “โลกาภิวัฒน์ ” ระรอกใหม่…

Details

“อสังหา ฯ + บูรณาการ” (1)

ผมมักจะใช้เวลาเงียบ ๆ ที่จะพยายามมองไปในอนาคตของการพัฒนารูปแบบอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเราว่าจะไป “รอด” หรือ “ร่วง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาอันใกล้นี้อีกเพียง 3 ปี ที่จะเปิด “AEC” หรือ “เสรีอาเซียน” ซึ่งจะเป็นทั้ง “วิกฤติ” และ “โอกาส” ไปพร้อมกัน ผมวิเคราะห์ไว้อย่างนี้ครับ ในอดีตการพัฒนา “อสังหาฯ” ในบ้านเราก็จะไม่ค่อยซับซ้อนและหลากหลายเท่าใดนัก เพราะประเทศไทยมีประชากรเพียง 70 ล้านคน และมีกำลังซื้อจริง ๆ ไม่ถึง 7 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่สามารถจ่ายได้ รวมถึงรูปแบบของ “อสังหาฯ” ก็มีความหลากหลายไม่มาก ที่เราเห็นกันอย่างคุ้นตา ก็คือ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวเฮ้าส์, อพาร์ตเม้นท์, โรงแรม + รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม รูปแบบของการพัฒนา “อสังหาฯ” ในบ้านเราก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละครับ ตามกำลังซื้อและสภาพทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงใดเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมซบเซา (ช่วงขาลง) หรือบรรดาสถาบันทางการเงินหรือบรรดาธนาคารมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนก็จะเกิดอาการเฉากันทั้งระบบ แต่นับจากนี้กระแส “โลกาภิวัฒน์” กำลังจะเพิ่มปริมาณผู้บริโภค 60-70…

Details

“อุดมการณ์” ปี “มะเส็ง”

ในช่วงวันหยุดปีใหม่ผมได้มีโอกาสนั่งทบทวนอย่างพินิจพิจารณาแบบช้า ๆ กับสิ่งที่ผมได้ทำซึ่งผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เราทำนั้นต้องมี “อุดมการณ์ ” อันนำไปสู่ “วิถีแห่งความคิด ” (Path of Thinking) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน เหมือนกับที่ผมสอนนักศึกษาทั้งปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลายสถาบัน ผมมักจะเริ่มต้นจาก “วิถีแห่งความคิด ” ซึ่งก็จะนำไปสู่ “ทัศนคติ ” (VISIONNARY) และนำไปสู่ “การปฏิบัติ ” (MISSIONARY ) หากเรามี “อุดมการณ์ ” ที่นำไปสู่ “วิถีคิด” ที่เข้มแข็งและมั่นคงก็จะสามารถทำให้การดำเนินชีวิตของเราเกิด “ภูมิคุ้มกัน ” คือ ไม่โลเล ไม่สงสัย (อาจจะเหนื่อยและล้าบ้างแต่ไม่เคยท้อ) ในสิ่งที่ตัวเองทำและนำไปสู่ความ “เพียรอันบริสุทธิ์ ” (Pure Perseverance) ก็คล้ายกับ “ความเพียรของพระมหาชนก ” ที่ “ในหลวง ” ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ “ความเพียรอันบริสุทธิ์ ” ของ “พระมหาชนก…

Details

“บุญใหญ่” รับ “ปีใหม่” งานตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์สร้างพระอุโบสถวัดเทพฯ สุรินทร์ สูง 84 เมตร

ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ” มะเส็ง ” ที่กำลังจะมาถึงซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของพวกเราชาว ” คนรักบ้าน ” เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็น ” วันพ่อ ” เพิ่งจะเฉลิมฉลองผ่านพ้นไป และเป็นช่วงเวลาที่การเก็บเกี่ยวในภาคการเกษตรเสร็จสิ้น เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองงานต่าง ๆ ตามประเพณีแต่โบราณ ตลอดจนการเฉลิมฉลองในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไป ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างแท้จริงของพวกเราชาว ” คนรักบ้าน ” ทุกท่านครับ ซึ่งผมก็มีเรื่องงาน ” บุญใหญ่ ” รับ ” ปีใหม่ ” มาฝากพวกเราชาว ” คนรักบ้าน ” ทุกท่านครับเป็น การเฉลิมฉลองการก่อสร้างพระอุโบสถที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 84 เมตร ที่ ” วัดเทพฯ” สุรินทร์ ซึ่งผมเคยได้นำเสนอรูปแบบพระอุโบสถหลังนี้เมื่อปีที่แล้ว จะว่าไปแล้วชาว ” คนรักบ้าน ” ควรจะต้องมานั่งทบทวนว่าตลอดระยะ 1 ปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรบ้าง อีกทั้งได้ทำ ” หน้าที่พลเมือง ”…

Details

“พลเมือง” พร้อมใจปรับ “บ้าน” เปลี่ยน “เมือง” เพื่อ “พ่อหลวง”

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่วันคล้ายวันเกิด “พ่อหลวง” ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ไพร่ฟ้าชาวประชาก็หน้าใสครับ ทุกครั้งที่คิดถึง “พ่อ” ผมก็รู้สึกดีทุกครั้งไม่ว่าจะเป็น “พ่อ” ของผม หรือ “พ่อหลวง” ก็ล้วนแล้วแต่เป็น “หลักชัย” เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน “บ้าน” ไม่ว่าจะเป็น “บ้านหลังเล็ก” ซึ่งมี “พ่อ” ของผมเป็นผู้นำครอบครัวหรือ “บ้านหลังใหญ่” ที่มี “พ่อหลวง” เป็นผู้นำทางด้าน “ความคิด” และ “จิตวิญญาณ” ถึงขนาดที่ว่าทรงเป็น “ศูนย์รวมใจของชนชาติ” (Soul of Nation ) ในฐานะเป็นหนึ่งใน “พลเมือง” ของ “พ่อหลวง” ขอปฏิญาณว่าจะเป็น “พลเมือง” ที่ดีทำ “หน้าที่ทางจริยธรรม” ให้สมบูรณ์ พอผมได้มีเวลาทบทวนความหมายของคำว่า “พลเมือง” ก็พบในทันทีว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจมากครับ ซึ่งหากแปลตรงตัวก็ได้ความว่า เป็น “พละ” + “เมือง” ซึ่งหมายถึงเป็น “กำลังของเมือง” หากคนที่อยู่อาศัยใน “เมือง” ได้ทำหน้าที่เป็นกำลังของเมืองอย่างสมบูรณ์ตาม…

Details

“ปากทวาร” ของ “สุวรรณภูมิ”

หากท่านติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับการบ้านการเมืองระหว่างประเทศจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้บรรยากาศดูครึกครื้นคึกคักกันเป็นพิเศษ เพราะบรรดาผู้นำของชาติมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็น “บารัก โอบามา” ผู้นำ “สหรัฐอเมริกา” ก็เดินทางจาก “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี” มุ่งตรงมาที่ “ประเทศไทย” และพอท่านกลับไปในทันทีทันควันผู้นำ “จีน” คนใหม่ คือ พณฯ “สี จิ้นผิง” ก็เดินทางจาก “กรุงปักกิ่ง” มาเยี่ยมเยียนบ้านของเราอีก นี่ยังไม่นับบรรดาผู้นำประเทศน้อยใหญ่ที่ต่างก็มีความต้องการจะมาเยือนดินแดน “สุวรรณภูมิ” ทำให้บรรดานักวิเคราะห์ทั่วโลกของสื่อต่าง ๆ ก็ต่างฟันธงลงไปว่า “สุวรรณภูมิ” ของเรานั้นเป็น “จุดยุทธศาสตร์” ที่สำคัญ หากใครสามารถมีอิทธิพลเหนือดินแดน “ขวานทอง” นี้ก็เปรียบเหมือนคุมการเปิด-ปิด “ประตู” ที่จะเข้าสู่บรรดาประเทศ “อาเซียน“ทั้งหมด ผมมักเปรียบประเทศเราว่าเป็น “ประตู“หรือเป็น “ปากทวาร” ลองคิดดูซิครับว่าถ้าท่านมีอาการท้องผูก ถ่ายไม่ออกติดกันนาน ๆ จะมีอาการเป็นอย่างไร ดังนั้นใครคุม “ปากทวาร” ได้ก็จะคุมทั้งระบบได้ไม่ยาก แม้แต่ “อาเซียน” กันเองก็ยอมรับว่าประเทศของเราเป็นศูนย์ของ “ลอจิสติก” ของภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง ทางบก และทางอากาศ แต่น่าเศร้านะครับบางครั้งคนไทยก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยของเรามีอะไรดีและอยู่ในตำแหน่งที่ควบคุมจุด “ยุทธศาสตร์”…

Details

จะดีเพียงใดถ้าค่าผ่อน “คอนโด”เท่ากับค่าเช่า “อพาร์ตเม้นท์”

คงต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่วัย “เจริญพันธุ์” นับล้านที่กำลังใช้ชีวิตอยู่อาศัยในอาคารประเภท “อพาร์ตเม้นท์” และ “คอนโดมิเนียม” เพราะเมื่อจบการศึกษาก็ต้องเข้าสู่ “ตลาดแรงงาน“ในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดเป็น “กระบวนการอพยพย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิด” ละทิ้ง พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย เพื่อหางานทำจนเกิดเป็นสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดดังเช่นปัจจุบัน ถ้าไม่เชื่อผม ก็ลองไปดูตามต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลสิครับ บรรดาคนรุ่นใหม่วัย “เจริญพันธุ์” เหล่านี้ต่างละทิ้งถิ่นฐาน เหลือแต่คนแก่และเด็กอ่อน อยู่เหย้าเฝ้าเรือนนานทีปีหนบรรดาลูกหลานถึงจะได้กลับไปเยี่ยมบ้าน ก็เป็นผลในด้านลบของการพัฒนาแบบ “แดกด่วน” ของระบบ “ทุนนิยม” ที่กระตุ้นเร่าเร้าให้ใช้ทรัพยากรในทุก “มิติ” รวมถึงการใช้ทรัพยากร “มนุษย์” ที่ถูกทำให้ “ด้อยค่า” ไม่ต่างอะไรจาก “เครื่องจักร” ต้องตกอยู่ในสภาพ “แข่งขัน” กันตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องเบียดเสียดยัดเยียด แย่งกันหางาน แย่งกันอยู่แย่งกันกิน ลึก ๆ ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับ เพราะ “ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งต้องแข่งขัน” และ “ยิ่งยากจน” ตกอยู่ในสภาวะเป็นหนี้เป็นสินกันทั้งระบบ ผมมักจะพูดเสมอในการบรรยายของผมในทุกครั้งว่าคนไทยจัดได้ว่าเป็นคนที่จนที่สุดในโลก เพราะคนส่วนใหญ่กว่า 80% ล้วนแต่ตกอยู่ในสภวะหนี้สิน ยิ่งพัฒนามากก็ยิ่งเป็นหนี้มาก (ตามแต่…

Details